Selecteer een pagina

 

De kracht van eenvoud  

Heb jij dat ook weleens? Disruptie of transformatie stress? Disruptie geeft het onbehaaglijke gevoel van een vulkaanuitbarsting. En transformatie klinkt nog steeds als een onmogelijke omvormingsoperatie. Was het allemaal maar zo simpel als de simpele ombouw van vroegere Transformer-speelgoed robots. Ik ben inmiddels in een continue ‘staat van verwondering’ terecht gekomen. Want als je rondkijkt naar de mogelijkheden, zijn ze vrijwel oneindig geworden. Maar ondanks de complexiteit, zit de kracht in de eenvoud.

Een heksenketel

Disruptie roept associaties op van onrust, complexiteit en zorgen over de benodigde kennis en investeringen. Het is dus geen verrassing dat menig bestuurder zich zorgen maakt over hoe de heksenketel wordt omgevormd tot nieuwe robuuste oplossingen. Want een ding is zeker: niet meedoen is geen optie. Kijk maar naar de impact op sterke reputaties en stevige marktposities van de ooit krachtige voorbeelden als Wehkamp, InterToys, Blokker, de bankensector en zeer actueel de bedrijfscatering-sector. De Corona-crisis maakt duidelijk dat iedereen aan de slag moet met vernieuwing.

Zodra de urgentie zich in enige vorm aandient, begint de stress. Het handboek ‘Oplossing voor de toekomst’ bestaat namelijk niet voor innovatieve oplossingen.

Boardroom zorgen

Uit onderzoek van Berenschot uit 2019 blijkt dat de top van het bedrijfsleven zich massaal druk maakt over digitalisering, innovatie/ disruptie, reputatie, arbeidsmarkt en groei. Met als ‘reservethema’ duurzaamheid. Deze onderwerpen hebben impact op de strategie, verdienmodellen en bedrijfsvoering van organisaties over de gehele breedte van de Nederlandse economie. Complexe en veelal steeds urgentere thema’s, waarover veel wordt gesproken. Maar waar begin je dan?

 

Kapstok voor transformatie

Terug naar de roots van je merk is een belangrijke kapstok. De kern van je merk maakt duidelijk waar de organisatie voor staat en waaróm de organisatie eigenlijk bestaat. En juist dat laatste is misschien wel de echte cruciale succesfactor voor organisaties. Noem het ‘de Why’, ‘de missie’, ‘de droom’ of strategie. Juist dat geeft richting aan de invulling van: relevantie nu en in de toekomst, de huidige en nieuwe businessmodellen en hoe dat toekomstbeeld structureel -maar wel agile- wordt gerealiseerd.

 

 

 Meer dan ooit is de tijd rijp voor organisaties om zich opnieuw uit te vinden. De versplintering in vele specialismen maakt innovatie en transformatie voor velen lastig grijpbaar, met het risico te verzanden of er niet eens aan te beginnen. Een heldere essentie met een uitgekristalliseerde toekomstvisie brengt samenhang in de te nemen stappen en de verschillende specialismen die nodig zijn.

 

Geruststelling

Vooruitgang kan daarbij op vele wijzen. Een van de belangrijkste succesfactoren is volledige klantgerichtheid, focus op de behoeften van klanten en het écht kennen en begrijpen van de klant. Dat zijn belangrijke onderdelen voor de winnende strategie.(2)

Veel vormen van vooruitgang zijn innovatief, maar zeker geen disruptie. Lang niet altijd is een innovatie specifiek digitaal of technologisch van aard.(1) Het is een bijzonder samenspel van factoren wanneer iets écht disruptief is. Disruptief betekent in de praktijk dat er sprake is van: samenkomende innovaties, veranderende waardenetwerken, nieuwe businessmodellen of nieuwe organisatiestructuren.

Als we het streven naar disruptie vervangen door de stap naar vooruitgang om klantbehoeften toekomstbestendig te vervullen, dan maakt dat het speelveld weer een stuk overzichtelijker. Dat maakt disruptie tot een soort ultieme droom en zou de focus moeten liggen op het dienen van klantbelangen met als resultaat een gezonde toekomstbestendige organisatie. Dan zien we daarna wel hoe we het resultaat labelen. Alweer een stuk behapbaarder toch?  

Lokroep

Lig je ondanks deze geruststellende woorden toch eens wakker van de lokroep van de toekomst? We helpen ook andere organisaties graag met nieuwe inzichten. De kracht van sprankelende eenvoud met resultaat kan ik dan verder toelichten. Want de kracht zit in de eenvoud!

(1): Bron: Menno Lanting in ‘Het geheim van disruptie’  I  (2): Bron: Alexandra Jankovich, Tom Voskes in ‘Make Disruption Work’